Marek Szulikowski

FOTOGRAFIA

Polityka prywatności i Pliki cookies.

  • STRONA WWW

Strona foto.marszu.com z siedzibą w Świdnicy, szanując Państwa dane osobowe informuje, że wdrożyła środki techniczno-organizacyjne, wynikające z Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator przykłada także szczególną wagę do polityki informowania Państwa o wszystkim co dotyczy danych osobowych, podanych przez Państwa w ramach kontaktów ze Spółką, jak również w pełnym zakresie zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym gwarantuje wpływ na zakres przetwarzanych danych oraz ułatwia wykonywanie wszelkich przysługujących Państwu praw.

Strona foto.marszu.com z siedzibą w Świdnicy, jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. W przypadku pozyskiwania danych osobowych od Państwa zawsze szczegółowo określamy cele przetwarzania i są one podawane do wiadomości. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Nie mniej jednakże Administrator z przyczyn technologicznych czy też operacyjnych potrzebuje czasu na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa. Musimy także zawsze dokonać analizy, czy dane osobowe nie podlegają obowiązkowi przetwarzania wynikającego z przepisów prawa.

Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w ramach nawiązanej współpracy i zgodnie z jej charakterem, albo zostaną usunięte. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, czy też handlowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

W chwili jednakże gdy zdecydują się Państwo wspierać nas jako darczyńcy, czy wolontariusze, dane osobowe Administrator będzie przetwarzał w celu realizacji umowy, co zmienia podstawę prawną ich przetwarzania, oraz okres retencji. Te dane osobowe Administrator ma obowiązek przechowywać na podstawie przepisów prawa przez wskazany w przepisach prawa okres. Świadomie okresu tego nie wskazujemy, ponieważ ustawy podlegają zmianom. Administrator zapewnia, że zawsze będzie przetwarzał dane zgodnie ze wskazanym ustawowo obowiązkiem, ale nigdy nie dłużej. Niekiedy przetwarzamy także dane osobowe w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zazwyczaj jednak okres ten pokrywa się z okresem wymaganym do przechowywania przez przepisy prawa.

Państwa dane przetwarzane w celach marketingowych oraz handlowych na podstawie dobrowolnej zgody Administrator będzie przetwarzał do czasu cofnięcia zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości e-mail, a nawet za pośrednictwem telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści handlowe. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, bądź zapisali się Państwo do newslettera informujemy, że mogą ją Państwo wycofać swoją zgodę w każdym momencie. Wycofanie zgody jest równie łatwe, jak jej wyrażenie. Wystarczy, że wyślecie Państwo stosowną informację na adres e-mail: marszufoto@gmail.com

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Uprzedzamy jednak, że jest ono konieczne dla skorzystania z określonych, dostępnych dla Państwa opcji.

Celem ułatwienia wykonywania praw przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych foto.marszu.com z siedzibą w Świdnicy, informuje, że wystarczy określić swoje potrzeby własnymi słowami wysyłając do nas e-mail. Jeśli zabraknie nam danych bądź informacji zwrócimy się o dookreślenie. Decyzja w tym zakresie należy do Państwa, a my jedynie staramy się zapewnić jak najbardziej przyjazne i skuteczne realizowanie przysługujących praw.

Przysługuje Państwu także prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, oraz prawo do usunięcia danych.

Strona: foto.marszu.com z siedzibą w Świdnicy, jako Administrator Państwa danych osobowych nie udostępnia danych innym podmiotom, ani nie przekazuje poza obszar EOG. Państwa dane osobowe są z nami całkowicie bezpieczne, nie handlujemy nimi. Powierzamy je do przetwarzania jedynie podmiotom, które stanowią dla nas ważne wsparcie dla ich zabezpieczenia lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Z tymi firmami zewnętrznymi zawsze mamy zawarte umowy powierzenia, które precyzyjnie określają obowiązki i zasady ochrony tych danych.

W sprawach realizacji Państwa praw, jak również w kwestiach wszelkich zapytań i wątpliwości prosimy kierować e-mail na adres: marszufoto@gmail.com

  • FANPAGE NA FACEBOOKU

Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu Facebook jest foto.marszu.com z siedzibą w Świdnicy, w ustawieniach reklam kieruje swoje treści do osób, które interesują się tematyką związaną z zakresem naszej działalności, zaś informacje te dobrowolnie zawarły na swoim profilu. Administrator Danych Osobowych wprowadził restrykcyjny filtr wulgaryzmów oraz zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, których treść uzna za obraźliwą wobec osób fizycznych. Administrator Danych Osobowych umożliwia ze sobą kontakt za pośrednictwem aplikacji Messenger – odbywa się to zgodnie z wolą osoby fizycznej, która dobrowolnie wyśle wiadomość.

  • PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celach dostosowywania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (np. wybór języka, czy rozmiaru czcionki). Pozwalają także na ulepszanie serwisu i aplikacji, czy też utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie powielać czynności logowania. Pliki cookies wykorzystywane są także do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.

W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, celem zablokowania obsługi plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. W ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej można uzyskać informacje o innych, ewentualnych opcjach w powyższym zakresie. Przeglądarki internetowe mogą zawierać domyśle ustawienia w zakresie automatycznej akceptacji zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

  • DOBRE PORADY

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że: gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisów social media, do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli „wyjdź” ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć.

Dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i foto.marszu.com z siedzibą w Świdnicy. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą „wyciągnąć” od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych.